Poznań

Bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 25-26.09.2019, Warszawa