- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Biuro OIPiP w Poznaniu

Zarząd

 • Przewodnicząca Okręgowej Rady mgr Teresa Kruczkowska
 • Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady mgr Tomasz Kaczmarek
 • Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady dr Małgorzata Wojciechowska
 • Sekretarz Okręgowej Rady mgr Jolanta Plens-Gałąska
 • Skarbnik Okręgowej Rady mgr Wiesław Morek

Sekretariat

 • mgr Katarzyna Walas-Grossmann
Godziny otwarcia:
 • poniedziałek, wtorek i piątek od 8.00 do 16.00
 • środa i czwartek od 8.00 do 18.00
Telefony:
 • tel. 61/8620 950
 • fax. 61/8620 951
Łączy z:
 • Przewodniczącą Okręgowej Rady
 • Sekretarzem Okręgowej Rady
Kompetencje:
 • wnioski na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • wnioski na zapomogę losową

Dział Szkoleń

 • mgr Teresa Wiśniewska
Godziny otwarcia:
 • pon.-wt. 8.00-15.00, środa i piątek 8.00-13.00, czw. 8.00-14.00
Telefony:
 • tel. 61/8620 952, 61/8620 969
Kompetencje:
 • udziela informacji na temat szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych
 • przyjmuje zgłoszenia na kursy organizowane przez OIPiP w Poznaniu

Rejestr prawa wykonywania zawodu

 • Agnieszka Urbaniak, dr Tomasz Niewiadomski, Mikołaj Zerbst
Godziny otwarcia:
 • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.00
Telefony:
 • tel. 61/ 8620 954
 • tel. 61/ 8620 955
Kompetencje:
 • wnioski o indywidualną i grupową praktykę
 • wydanie prawa wykonywania zawodu wpis i skreślenie z rejestru
 • skierowanie absolwentek na staż podyplomowy
 • indywidualne i grupowe praktyki
 • przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
 • zaświadczenie o kwalifikacjach oraz stażu pracy dla osób zamierzających pracować w UE

Radca prawny

 • mgr Ewa Stasiak
Godziny otwarcia:
 • czwartki od 16.00 do 18.00 (konsultacja z Prawnikiem odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie OIPIP)
Telefony:
 • tel. 61/ 8620 950
Kompetencje:
 • udziela porad prawnych w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie OIPIP.

Księgowość

 • Danuta Skorys, Małgorzata Manikowska
Godziny otwarcia:
 • poniedziałek   od 8.00 do 19.00
 • wtorek             od 8.00 do 19.00
 • środa               od 11.00 do 19.00
 • czwartek         od 8.00 do 16.00
 • piątek              od 8.00 do 16.00
Telefony:
 • tel. 61/ 8620 953
Kompetencje:
 • Udziela informacji na temat składek członkowskich

Skarbnik

 • mgr Wiesław Morek
Godziny otwarcia:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 19.00
Telefony:
 • tel. 61/8620 953
Kompetencje:
 • Udziela informacji na temat składek członkowskich

Kasa

 • Agnieszka Urbaniak
Godziny otwarcia:
 • codziennie od 8.30 do 15.30

 


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Grunwaldzka 65
60-311 Poznań
e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 31 O/Poznań
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602