- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Okręgowa Rada

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Poznaniu

Wyciąg  z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

1.    wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

2.    stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;

3.    prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

4.    powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

5.    prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

6.    składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

7.    współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Skład Okręgowej Rady VIII kadencji:
22 pielęgniarki i 3 położne

PRZEWODNICZĄCA ORPIP W POZNANIU: Magdalena Sobalik

CZŁONKOWIE ORPIP W POZNANIU:

Pielęgniarki:

1.      Filipowska Urszula
2.      Kaczmarek Tomasz
3.      Kłos-Jasińska Emilia
4.      Konrady Zuzanna
5.      Kowalczyk Anna
6.      Krajewski Maciej
7.      Kruczkowska Teresa
8.      Matuszewska Małgorzata
9.      Michałowska Sandra
10.  Morek Wiesław
11.  Mądrawska Bernadeta
12.  Plens-Gałąska Jolanta
13.  Skulska-Salita Barbara
14.  Staszewska-Kryślak Danuta
15.  Stasik Sylwia
16.  Stefaniak Barbara
17.  Szafranek Renata
18.  Tupalska Iwona
19.  Wierzbicka Joanna
20.  Wiśniewska Teresa
21.  Woźniak Janusz
22.  Woźniak Joanna

 

Położne:

1.      Czapla Anna
2.      Skalska-Spychała Marzena
3.      Wojciechowska Małgorzata
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram