- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Okręgowa Rada

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Poznaniu

Wyciąg  z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

1.    wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

2.    stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;

3.    prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

4.    powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

5.    prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

6.    składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

7.    współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Skład Okręgowej Rady:
27 pielęgniarek i 3 położne
– dwóch Wiceprzewodniczących (pielęgniarz i położna)
– Sekretarz
– Skarbnik

PRZEWODNICZĄCA ORPIP W POZNANIU

mgr Teresa Kruczkowska

CZŁONKOWIE ORPIP W POZNANIU 

Pielęgniarki
1. Adamska-Galemba Grażyna SK Przemienia Pańskiego UM w Poznaniu
2. Fątowicz Izabela WSM im. J. Strusia
3. Kaczmarek Tomasz ZOZ MSWiA
4. Kłos-Jasińska Emilia Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu SP ZOZ
5. Krajewski Maciej Wielkopolskie Centrum Onkologii
6. Kusztal Krystyna PLR „ZDROWIE”
7. Ławniczak Wojciech Szpital w Śremie
8. Mańka Danuta Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.W. Degi UM im. K. Marcinkowskiego
9. Matuszek Maria Ewa emerytura
10. Matuszewska Małgorzata Wielkopolskie Centrum Onkologii
11. Morek Wiesław Szpital Wojewódzki w Poznaniu
12. Mroczkowska Irena NZOZ Szpital w Puszczykowie
13. Niechciałkowska Anna ZOZ Szamotuły
14. Niewiadomski Tomasz Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.W. Degi UM im. K. Marcinkowskiego
15. Nosal Małgorzata OIPiP w Poznaniu
16. Piotrowska Wiesława SK Przemienia Pańskiego UM w Poznaniu
17. Plens-Gałąska Jolanta OIPiP w Poznaniu
18. Skulska-Salita Barbara Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie
19. Sobalik Magdalena Szpital Wojewódzki w Poznaniu
20. Stanikowska Alicja POMŚR Melisa
21. Staszewska-Kryślak Danuta POMSz „CHILDMED”
22. Sytek Jacek SP ZOZ Gniezno
23. Szpunar Ryszard Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
24. Wiśniewska Teresa OIPiP w Poznaniu
25. Woźniak Janusz Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
26. Woźniak Joanna WSdNiPCH Gniezno
Położne
1. Krężel Monika Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
2. Skrzypczak Irena NZOZ „NOWE ŻYCIE”
3. Wojciechowska Małgorzata Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu