Poznań

Składki członkowskie / opłaty

 

Informacji na temat składek członkowskich udziela Skarbnik ORPiP w Poznaniu:

tel. 61/8620 953, poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 15.00 do 19.00.

Prosimy o podawanie w tytule przelewu jakiego okresu dotyczy wpłacana kwota.

 

Konto OIPiP w Poznaniu:
Santander Bank Polska S.A. 3 O/Poznań
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

 

Inne opłaty w 2019:

• Opłaty za wpis do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (RPWDL) w 2019r. wynosi 98 zł. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 49 zł.
• Opłata za wpis do rejestru OIPiP podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019r. wynosi 292 zł.