- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Składki członkowskie / opłaty

 

Informacji na temat składek członkowskich udziela Skarbnik ORPiP w Poznaniu:

tel. 61/8620 953, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 15.00 do 19.00.

Prosimy o podawanie w tytule przelewu jakiego okresu dotyczy wpłacana kwota oraz numer prawa wykonywania zawodu.

 

Konto OIPiP w Poznaniu:

PKO BP SA Oddział 15 w Poznaniu
nr: 86 1020 4027 0000 1002 1775 5314

Santander Bank Polska S.A. 31 O/Poznań
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

 

Inne opłaty w 2024r.:

  • Opłaty za wpis do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (RPWDL) w 2024 r. wynosi 149 zł. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 74,50 zł.

 

  • Opłata za wpis do rejestru OIPiP podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w 2024 r. wynosi 447 zł.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram