Poznań

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Okręgowej Rady – 24 października godz.  1430
 • Prezydium Rady – 5 października godz. 1530
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 23 października godz. 1500
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – 17 października godz. 1430
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Socjalnej – 17 października godz. 1600
 • Komisji Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej – 29 sierpnia godz. 1400
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – 4 października godz. 1200

Najbliższe spotkania:

 • Zespół ds. opiniowania norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Opieki Długoterminowej i Paliatywnej – 17 października godz. 1530 (temat spotkania: Przetoki brzuszne – studium przypadków).
 • Zespół ds. Epidemiologii – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Szkolnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych – termin w uzgodnieniu (na spotkania i szkolenia Zespołu zapraszamy również członków Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, jak również pielęgniarki i położne pracujące w gabinetach lekarzy rodzinnych i szpitalach)
 • Zespół ds. Położnych – termin w uzgodnieniu (na spotkania Zespołu zapraszamy położne środowiskowe-rodzinne oraz położne szpitalne)
 • Zespół ds. Pielęgniarek Operacyjnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. e-dokumentacji – termin w uzgodnieniu

Dyżury:

 • Dyżury członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – III czwartek miesiąca godz. 1600-1700