- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Prezydium Okręgowej Rady – 21 października godzina 15:00
 • Okręgowej Rady – 17 grudnia
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 8 listopada godz. 15.00
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej – termin do uzgodnienia
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Socjalnej – termin w uzgodnieniu

Najbliższe spotkania:

 • Zespół ds. opiniowania norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Epidemiologii – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych – termin w uzgodnieniu  (na spotkania Zespołu zapraszamy pielęgniarki rodzinne, pielęgniarki pracujące w gabinetach lekarzy poz, położne rodzinne, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania)
 • Zespół ds. Pielęgniarek Operacyjnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. e-dokumentacji – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Szkolnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Położnych – termin w uzgodnieniu  – na spotkania Zespołu zapraszamy położne środowiskowe-rodzinne oraz położne szpitalne

Dyżury:

 • Dyżury członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – III czwartek miesiąca godz. 1600-1700