- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Prezydium Okręgowej Rady – 22 maja godz. 15.00
 • Okręgowej Rady – 23 kwietnia godz. 15.00
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 22 kwietnia  godz. 15.00
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej i Mediacji – termin w uzgodnieniu
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – 25 kwietnia godz. 13.30
 • Komisji Socjalnej – 13 maja godz. 15.00
 • Komisji ds. Kultury i Rekreacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Położnych – termin w uzgodnieniu – na spotkanie zapraszamy położne ze szpitali oraz położne środowiskowo-rodzinne z terenu działania OIPiP w Poznaniu
 • Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

– spotkanie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania – termin w uzgodnieniu

– spotkanie pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych – termin w uzgodnieniu

Dyżury:

 • Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – ostatni czwartek miesiąca – godz. 16.00-17.00
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram