- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Prezydium Okręgowej Rady – 29 grudnia
 • Okręgowej Rady – 9 grudnia
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 5 grudnia godz. 15.00
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej – termin w uzgodnieniu
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Socjalnej – termin w uzgodnieniu

Najbliższe spotkania:

 • Zespół ds. opiniowania norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Pielęgniarek Operacyjnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. e-dokumentacji – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Szkolnych –  13 grudnia godz. 11.30
 • Zespół ds. Położnych – 29 listopada godz. 16.00 – tematyka spotkania będzie dotyczyła kontraktowania usług w POZ (na spotkania Zespołu zapraszamy położne środowiskowe-rodzinne oraz położne szpitalne)

Dyżury:

 • Dyżury członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – III czwartek miesiąca godz. 1600-1700