Poznań

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Okręgowej Rady – 8 czerwca godz.  1430
 • Prezydium Rady – 10 maja godz. 1530
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 30 maja godz. 1500
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – 8 maja godz. 1500
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 29 maja godz. 1500
 • Komisji Socjalnej – 09 maja godz. 1600
 • Komisji Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej – termin w uzgodnieniu
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – 04 czerwca godz. 1200

Najbliższe spotkania:

 • Zespół ds. opiniowania norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. Epidemiologii – termin w uzgodnieniu
 • Zespół Pielęgniarek Szkolnych – 12 czerwca godz. 1100 
 • Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych –06 czerwca godz. 1300  (na spotkania zapraszamy pielęgniarki rodzinne, położne rodzinne, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, tematem spotkania będzie dokumentacja elektroniczna oraz zagadnienia dotyczące RODO, na spotkaniu będzie obecny przedstawiciel Firmy KAMSOFT. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy rejestrować się pod numerem telefonu /61/ 8-620-950.)
 • Zespół ds. Położnych – 24 maja godz. 1200   (spotkanie będzie połączone ze szkoleniem nt. „Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji”, „Rozszerzenie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry”. Zgłoszenia na szkolenie: sekretariat tel. 61 8620-950 – szczegóły w aktualnościach. Na spotkania Zespołu zapraszamy położne środowiskowe-rodzinne oraz położne szpitalne)
 • Zespół ds. Pielęgniarek Operacyjnych – termin w uzgodnieniu
 • Zespół ds. e-dokumentacji – termin w uzgodnieniu

Dyżury:

 • Dyżury członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – III czwartek miesiąca godz. 1600-1700