- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Sprawy administracyjne

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Stefaniak Barbara

Zastępcy Rzecznika:
Pielęgniarki: Kaczmarek Arleta, Zarzeczny Karolina, Kamińska Aneta, Polak Katarzyna

Położna: Mikołajewska-Król Elżbieta

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Dyżury członków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700