- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Prezydium VIII kadencja