Poznań

Opiniowanie przez ORPiP

Opiniowanie przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Opiniowanie przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Sekretariat
Katarzyna Walas-Grossmann
pon., wt., pt. 800-1600
środa, czw. 800-1800
tel. 8620-950
e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Wniosek po wypełnieniu można przesłać:

  1. drogą pocztową
  2. mailem (w postaci czytelnego skanu): sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. faxem 61 8620-951
  4. lub dostarczyć osobiście.

Prosimy o zaznaczenie we wniosku lub w treści wiadomości w jaki sposób chcą Państwo otrzymać opinię (odbiór osobisty lub wysyłka listem zwykłym).
Istnieje możliwość dodatkowego przesłania opinii drogą mailową w postaci skanu na wskazany adres mailowy (na prośbę wnioskodawcy).

Prosimy również o podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego w razie pytań osoby opiniującej wniosek.

 

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i  przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów. Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu.