Poznań

Konkursy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałami: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Leczenia Poparzeń, Chirurgii Plastyczno-Rekonstrukcji Naczyń
SZOZ nad Matką i Dzieckiem SPZOZ w Poznaniu:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – Szpital w Ludwikowie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału dla Przewlekle Chorych VI A
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego XV
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Leczenia Uzależnień XVII
 4. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu XXV
 5. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Leczenia Uzależnień XXV A
 6. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
 4. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków i Wcześniaków
 5. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych B
 6. Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
 7. Pielęgniarka Oddziałowa Pracowni Hemodynamiki
 8. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
 9. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu:
 1. Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z: Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP ZOZ w Śremie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologiczno-Ortopedycznego

Zobacz także: Postępowania Konkursowe