- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Konkursy

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu:

 1. Pielęgniarka / Położna Oddziałowa Centralnego Bloku Operacyjnego
 2. Pielęgniarka / Pielęgniarz Oddziałowa / Oddziałowy Oddziału Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym

 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu:

 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 4. Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu:

 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologiczno-Izolacyjnego

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie SP ZOZ:

 1. Pielęgniarka Oddziałowa

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

 1. Pielęgniarka / Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego
 2. Pielęgniarka / Położna Oddziałowa Oddziału Izolacyjnego

 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku (OH2)
 4. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku – Pododdziału Transplantacji (OHT)
 5. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej
 6. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń „C”
 7. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej
 8. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii – Pododdziału Pooperacyjnego
 9. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
 10. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych

 

Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie:

 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 4. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii
 5. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego
 6. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
 7. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 8. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodków i Wcześniaków
 9. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych B
 10. Pielęgniarka Oddziałowa Pracowni Hemodynamiki
 11. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
SZOZ nad Matką i Dzieckiem SPZOZ w Poznaniu:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – Szpital w Ludwikowie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologiczno-Pulmonologicznego
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału dla Przewlekle Chorych VI A
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego XV
 3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Leczenia Uzależnień XVII
 4. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu XXV
 5. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego XXII
 6. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego XXIV
 7. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu XXV
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP ZOZ w Śremie:
 1. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Reumatologiczno-Ortopedycznego

 

SP ZOZ Grodzisk Wlkp.:

 1. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Opieki nad Pacjentem w SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

 


Zobacz także: Postępowania Konkursowe