- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Wokół zawodu

Wykaz organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na terenie działania OIPiP w Poznaniu

Nazwa jednostki Adres jednostki Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia Kod dziedziny Data wpisu
Teachmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Katowicka 39C/9 45-061 Opole Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki paliatywnej N19 2017-08-30
IDEA Szkolenia Katarzyna Majewska ul. Jagiellońska 16/13 58-100 Świdnica Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 20019 2017-08-30
KLINIKA FFX – Grażyna Maria Nowak ul. Gagarina 30/7 00-754 Warszawa Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne 10010 2017-09-05
Fundacja Twórczych Kobiet ul. Herbaciana 2 04-824 Warszawa Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2017-10-24
Interrete sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4 50-078 Wrocław Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy 20023 2017-12-07
Fundacja Akademia Aesculap ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl Kurs dokształcający Chirurgia laparaskopowa 30245 2018-02-08
Fundacja Akademia Aesculap ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl Kurs dokształcający Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych 30131 2018-02-08
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kośćiuszki 1 57-300 Kłodzko Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo internistyczne N23 2018-05-10
Interrete sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4 50-078 Wrocław Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo internistyczne N23 2018-04-18
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Ochrona zdrowia pracujących N02 2018-06-08
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki paliatywnej N19 2018-06-08
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2018-09-04
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych N22 2018-09-27
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2018-11-15
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego 20018 2018-11-15
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2018-11-15
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Ochrona zdrowia pracujących N02 2019-01-10
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2019-02-12
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej 20037 2019-04-18
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo psychiatryczne N14 2019-05-16
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kośćiuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 20020 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo geriatryczne N05 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki długoterminowej N15 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 20035 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 20028 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Terapia bólu ostrego u dorosłych 20011 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 20019 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym 20024 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 20020 2019-06-13
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Endoskopia 20013 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 20029 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II 20036 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Dializoterapia 20021 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy 20023 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 20022 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne 10005 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo geriatryczne 10003 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania 10021 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne 10010 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 10008 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 10012 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo chirurgiczne 10002 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo internistyczne 10004 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 10013 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 10001 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii, dla położnych 10023 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 10006 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 10024 2019-06-27
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 10007 2019-06-27
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze N24 2019-07-18
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo pediatryczne N09 2019-07-18
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo internistyczne N23 2019-07-18
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo psychiatryczne N14 2019-07-18
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo onkologiczne N13 2019-07-30
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo epidemiologiczne N16 2019-07-30
Ośrodek Kształcenia EzA Spółka Cywilna Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa ul. Dubois 27 71-610 Szczecin Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo operacyjne N11 2019-07-30
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 20006 2019-09-03
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2019-09-03
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kośćiuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 20007 2019-09-03
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kośćiuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2019-09-03
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 20029 2019-09-26
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2019-09-26
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Endoskopia 20013 2019-10-21
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ratunkowe N28 2019-10-21
Ośrodek Kształcenia EzA Spółka Cywilna Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa ul. Dubois 27 71-610 Szczecin Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki N12 2019-11-14
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych 20005 2019-12-03
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2019-12-03
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 20007 2019-12-03
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek 20004 2019-12-03
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych 20009 2019-12-03
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonywanie i ocena testów skórnych 20017 2019-12-03
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2019-12-03
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego 20018 2019-12-19
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 20035 2019-12-19
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo chirurgiczne N10 2020-09-16
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 10001 2020-12-17
IDEA Szkolenia Małgorzata Przydatek ul. Gdyńska 25/55 58-100 Świdnica Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 20034 2020-12-17
Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 57-300 Kłodzko Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 10006 2021-04-15
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo pediatryczne N09 2021-05-12
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2021-06-10
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki paliatywnej N19 2021-06-10
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2021-06-10
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych 20005 2021-06-24
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2021-06-24
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2021-06-24
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo chirurgiczne N10 2021-07-21
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo internistyczne N23 2021-07-21
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo operacyjne N11 2021-07-21
Fundacja Akademia Aesculap ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl Kurs dokształcający Długoterminowe dostępy naczyniowe- użytkowanie portów naczyniowych 30090 2021-09-28
ProCogita Szkolenia Joanna Rydz ul. Obornicka 83/16 51-114 Wrocław Kurs specjalistyczny Endoskopia 20013 2021-10-21
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań Kurs specjalistyczny Endoskopia 20013 2021-10-21
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze N24 2021-11-09
ProCogita Szkolenia Joanna Rydz ul. Obornicka 83/16 51-114 Wrocław Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2021-11-09
Entermed spółka z organiczoną odpowiedzialnością ul. Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2021-12-17
Entermed spółka z organiczoną odpowiedzialnością ul. Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2021-12-17
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2022-03-29
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2022-05-12
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego 20018 2022-05-12
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2022-05-12
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek 20004 2022-05-12
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2022-05-12
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonywanie i ocena testów skórnych 20017 2022-05-12
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo chirurgiczne N10 2022-06-28
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs specjalistyczny Endoskopia 20013 2022-06-02
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki N12 2022-09-06
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 20041 2022-09-06
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 20001 2022-10-24
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Kurs dokształcający Podawanie środków kontrastowych 30274 2022-10-24
Fundacja Pretium z siedzibą we Wrocławiu ul. Żeromskiego 62/2 50-312 Wrocław Kurs dokształcający Długoterminowe dostępy naczyniowe- użytkowanie portów naczyniowych 30090 2022-10-24
Fundacja Twórczych Kobiet ul. Herbaciana 2 04-824 Warszawa Kurs dokształcający Karmienie piersią w praktyce szpitala położniczego 2022-08-18
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 20020 2022-11-15
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2022-11-15
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2022-11-15
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 20020 2022-11-15
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 20029 2022-12-09
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo onkologiczne N13 2022-12-29
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne 10010 2022-12-29
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowa 4 60-118 Poznań Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 10012 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki N12 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo epidemiologiczne N16 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo pediatryczne N09 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo operacyjne N11 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo neonatologiczne S04 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo chirurgiczne N10 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze N24 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek N01 2022-12-29
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo internistyczne N23 2022-12-29
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej 20037 2023-02-09
Servmed, Paweł Dobski ul. Złotowska 63/a 60-184 Poznań Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 20014 2023-04-20
Bartosz Uchmanowicz Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego- POZNAŃ ul. Mostowa 27/409 61-854 Poznań Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20008 2023-05-10
Grupa Montownia Wójtowicz Wroński sp. j. ul. Józefa Gałęzowskiego 22a 30-498 Kraków Kurs dokształcający Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu 30351 2023-11-20

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram