- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

KORONAWIRUS – KOMUNIKATY

KORONAWIRUS – KOMUNIKATY

 

KOMUNIKAT Z DNIA 01.12.2021  – WAŻNE !

Szpital Tymczasowy stanowiący jednostkę organizacyjną Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pilnie zatrudni pielęgniarki  i położne. Osoby chętne mogą zgłosić swój akces drogą mailową medycy@poznan.uw.gov.pl – adres przeznaczony w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu do przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych pracą przy zwalczaniu epidemii.

 

 1. APEL DO CZŁONKÓW OIPiP W POZNANIU!!!
 2. W związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19, od dnia 31.01.2022r. do 25.02.2022r. zmieniają się dni i godziny pracy działu rejestru i prawa wykonywania zawodu oraz działu księgowości i działu szkoleń. Jeżeli planują Państwo wizytę w tych działach, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania – tel. 61 8620-950.W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub listownie.
 3. Lista zainteresowanych wsparciem prawnym osób podejmujących obowiązki lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych
 4. Opinie prawne – najczęściej zadawane pytania nt. koronawirusa COVID -19
 5. POMOC PSYCHOLOGICZNA (pro bono) dla pielęgniarek i położnych (OIPiP)
 6. POMOC PSYCHOLOGICZNA (pro bono) dla pielęgniarek i położnych (NRPiP)
 7. Zarządzenie Przewodniczącej ORPiP w sprawie odwołania spotkań i szkoleń w OIPiP w Poznaniu
 8. Zarządzenie Przewodniczącej ORPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Poznaniu
 9. WYTYCZNE POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 (uwagi ogólne)
 10. WYTYCZNE POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
 11. WYTYCZNE DO STOSOWANIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 – aktualizacja z dnia 02.07.2020
 12. ZALECENIA W STANIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 DLA POŁOŻNYCH RODZINNYCH/POŁOŻNYCH POZaktualizacja z dnia 23.10.2020
 13. Tymczasowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 / SARS-CoV-2 w okresie ciąży i po porodzie v1.0, 27/02/2020
 14. KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS informuje
 15. Postępowanie położnej POZ w czasie wizyty domowej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 – DOKUMENT W TRAKCIE REALIZACJI
 16. Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19
 17. Zasady organizacji pracy pielęgniarki poz, położnej poz w stanie zagrożenia epidemiologicznego podczas udzielania świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta oraz w gabinecie pielęgniarki poz (opracowane przez Zespół Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Poznaniu przy wykorzystaniu materiałów informacyjnych)
 18. Informacja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie organizacji pracy pielęgniarki POZ w domu chorego oraz gabinecie pielęgniarki poz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 19. Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych: pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej
 20. Komunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 21. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19.03.2020r.
 22. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20.03.2020r.
 23. Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i CKPPiP przedstawiamy Państwu materiały dotyczące kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi
 24. Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ w związku z epidemią SARS-CoV-2 opublikowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego
 25. Informacja w sprawie koronawirusa
 26. Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”, przygotowanego przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP
 27. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 28. Informacja o powstaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy OIPiP w Poznaniu
 29. Korespondencja z Wielkopolską Izbą Lekarską dotycząca współpracy w POZ w sytuacji zagrożenia koronawirusem
 30. Prestiż munduru pomoc dla rodzin personelu medycznego
 31. Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19)
 32. Komunikat dotyczący organizacji kwarantanny dla personelu szpitala oraz SOR
 33. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.03.2020r.
 34. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24.03.2020r.
 35. Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji
 36. Zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych
 37. Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym
 38. Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia
 39. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26.03.2020r.
 40. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.03.2020r.
 41. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30.03.2020r.
 42. Charakterystyka środka dezynfekującego TRISEPT MIX mającego zastosowanie w pracy pielęgniarek i położnych rodzinnych (stan prawny na dzień 13.03.2020)
 43. Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP wraz z Kancelarią Prawną Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przygotował Apel w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 44. Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 45. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31.03.2020r.
 46. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01.04.2020r.
 47. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 02.04.2020r. – zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
 48. Wytyczne dla pielęgniarek psychiatrycznych
 49. Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
 50. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa
 51. WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2
 52. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 03.04.2020r.
 53. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 07.04.2020r.
 54. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniach 9-10.04.2020r.
 55. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14.04.2020r.
 56. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15.04.2020r.
 57. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16.04.2020r.
 58. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20.04.2020r.
 59. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21.04.2020r.
 60. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22.04.2020r.
 61. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.04.2020r.
 62. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24.04.2020r.
 63. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.04.2020r.
 64. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28.04.2020r.
 65. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29.04.2020r.
 66. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 04.05.2020r.
 67. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 05.05.2020r.
 68. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 06.05.2020r.
 69. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 08.05.2020r.
 70. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11.05.2020r.
 71. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12.05.2020r.
 72. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13.05.2020r.
 73. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14.05.2020r.
 74. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15.05.2020r.
 75. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 18.05.2020r.
 76. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19.05.2020r.
 77. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20.05.2020r.
 78. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 21.05.2020r.
 79. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22.05.2020r.
 80. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 25.05.2020r.
 81. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26.05.2020r.
 82. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01.06.2020r.
 83. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 02.06.2020r.
 84. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 03.06.2020r.
 85. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 04.06.2020r.
 86. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 05.06.2020r.
 87. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19.06.2020r.
 88. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01.07.2020r.
 89. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 08.07.2020r.
 90. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10.07.2020r.
 91. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16.07.2020r.
 92. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.07.2020r.
 93. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30.07.2020r.
 94. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31.07.2020r.
 95. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 05.08.2020r.
 96. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 07.08.2020r.
 97. Informacja o podpisaniu przez Prezydenta RP (25.08.2020r.) ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493)
 98. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
 99. Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
 100. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 09.09.2020r.
 101. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22.09.2020r.
 102. Najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące wykonywania testów na koronawirusa
 103. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28.09.2020r.
 104. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29.09.2020r.
 105. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30.09.2020r.
 106. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.10.2020r.
 107. Komunikat Centrali NFZ z 1.11.2020 r. – Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel
 108. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021
 109. Komunikat Ministra Zdrowia z 23.10.2020 r. w sprawie zmiany wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2020 r.
 110. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 111. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 02.11.2020
 112. Komunikat Ministra Zdrowia z 3.11.2020 r. – Poszerzamy strategię walki z koronawirusem
 113. Komunikat Prezesa Rady Ministrów RP z 4 listopada 2020 r. – Nowe kroki w walce z koronawirusem – ostatni etap przed narodową kwarantanną
 114. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 09.11.2020
 115. Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 listopada 2020 r. – Koronawirus. RPO apeluje do premiera o przyjęcie niemieckiej pomocy
 116. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 117. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 listopada 2020r.
 118. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 16.11.2020r.
 119. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 18.11.2020r.
 120. Zarządzenie Nr 183/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 13.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
 121. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842
 122. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 27.11.2020r.
 123. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 01.12.2020r.
 124. Aktualizacja aktów prawnych z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.12.2020r. w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19.
 125. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 7.12.2020
 126. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 9.12.2020
 127. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 15.12.2020
 128. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 21.12.2020
 129. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 23.12.2020
 130. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 29.12.2020
 131. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 30.12.2020
 132. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2020r. W SPRAWIE METODY ZAPOBIEGANIA COVID-19
 133. Komunikat WOW NFZ w sprawie szczepień przeciw COVID-19
 134. Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN z dnia 04.01.2021r. w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2
 135. Informacja o dodatkowych punktach szczepień p/COVID-19 dla medyków – w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych, między innymi w Poznaniu
 136. Rozporządzenie Ministra Zdrowia W SPRAWIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
 137. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14.01.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (powyższe Rozporządzenie określa m.in. kwestię kolejności szczepień p/COVID-19)
 138. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 18.01.2020
 139. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22.01.2021r.
 140. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 22.01.2021
 141. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29.01.2021r.
 142. Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu – STANOWISKO KONSULTANTÓW KRAJOWYCH: MEDYCYNY RODZINNEJ, CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ MEDYCZNĄ PRZY PREMIERZE RP Z DNIA 01.02.2021
 143. Interpelacja poselska w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią COVID-19 wraz z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w MZ
 144. List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 145. Aktualizacja aktów prawnych na dzień 12.02.2021
 146. Zapytanie NRPiP do Prezesa NFZ w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek pracujących w izolatoriach wraz z otrzymaną odpowiedzią
 147. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22.02.2021 r.
 148. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 05.03.2021 r.
 149. Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12.03.2021r.
 150. Szczepienia personelu medycznego przeciwko COVID-19 – zasady i wykaz szpitali
 151. KOMUNIKAT W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ dla pielęgniarek i położnych POZ oraz pielęgniarek opieki długoterminowej samodzielnie kontraktujących z NFZ w dniach 21 i 22.12.2020
 152. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020r. w sprawie naboru do pracy w szpitalu tymczasowym tworzonym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
 153. Oświadczenia pielęgniarek i położnych, które nie mogą być skierowane do zwalczania epidemii :W związku z napływającymi do OIPiP oświadczeniami wskazującymi na występowanie okoliczności wyłączających skierowanie pielęgniarki / położnej do pracy przy zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (COVID-19) przypominamy:
  1. OŚWIADCZENIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA POCZĄTKU EPIDEMII ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ pod warunkiem dalszego występowania okoliczności wyłączających (NIE MA POTRZEBY PRZYSYŁANA PONOWNYCH).
  2. DO OŚWIADCZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAISTNIENIE WYMIENIONYCH OKOLICZNOŚCI. Jeżeli w danym momencie jest to niemożliwe, zgodnie z informacją w Oświadczeniu, jest obowiązek uczynić to niezwłocznie.
  3. Dokumentem potwierdzającym występowanie choroby przewlekłej było zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę. W ostatniej nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (zatwierdzona przez Sejm 27 października b.r.) ZAŚWIADCZENIE O CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ WYSTAWIA LEKARZ ORZECZNIK ZUS. ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZY SPECJALISTÓW WYSTAWIANE DO CZASU ZMIANY ZAPISÓW ZACHOWUJĄ SWOJĄ MOC.
 154. Wskazówki dla pielęgniarki i położnej „CO ZROBIĆ, KIEDY DOSTANĘ SKIEROWANIE OD WOJEWODY DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII COVID-19?”
 155. Zarządzenie Nr 12/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27.01.2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 156. Zarządzenie Nr 13/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28.01.2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19