Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

1. Plan szkoleń na I – VI 2018 rok

 

Lp. Nazwa kursu Planowane terminy rozpoczęcia Liczba uczestników Uwagi
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
1. „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek” W trakcie realizacji dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 19.01.2018r. godz.13.00 25  Finansowane  ze środków   MZ
2. „Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek” W trakcie realizacji dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 26.01.2018r. godz.13.00 25
3. „Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek” W trakcie realizacji 25
4. „Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek” W trakcie realizacji dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 19.01.2018r. godz.13.00 25
5. „Pielęgniarstwa ginekologiczno – położnicze dla położnych” W trakcie realizacji
6. „Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek” W trakcie realizacji dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 12.01.2018r. godz.13.00 25
KURSY KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE
7. „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek po zebraniu grupy 25-30 Informujemy, że kursy kwalifikacyjne „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” oraz „Pielęgniarstwo Rodzinne” nie rozpoczną się dnia 16.02.2018r. z powodu  małej ilości zgłoszeń. Nabór trwa. O terminach rozpoczęcia kursów poinformujemy w terminie późniejszym.
8. „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek po zebraniu grupy 25-30
KURSY SPECJALISTYCZNE
9. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych (planowany termin rozpoczęcia

25 .05.2018r. )

25-30
10. „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych (planowany termin rozpoczęcia

 

05. 01.2018r.

25-30 Finansowane  ze środków  UE
11. „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych 25 .05.2018r. 25-30
12. „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 18. 01.2018r.

 

24 Finansowane  ze środków  UE
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
13. „Porty donaczyniowe” dla pielęgniarek i położnych 18.02.2018r. rozpoczęcie o godz. 9.00 24

 

  • Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym. Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto OIPiP w Poznaniu: BZ WBK III Oddział Poznań nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602,  podając w tytule przelewu jakiego kursu dotyczy wpłata.
  • Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.
  • 1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.
  • 2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.
  • UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.