- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP w Poznaniu w I półroczu 2021 roku

Lp. Nazwa szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Liczba uczestników
1. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek 16.04.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
2. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek 07.05.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
3. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek 21.05.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
4. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa neonatologicznego” dla pielęgniarek i położnych 18.10.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
5. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa epidemiologicznego ” dla pielęgniarek i położnych 22.10.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
6. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa internistycznego” dla pielęgniarek  05.11.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
7. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego” dla  położnych 19.11.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
8. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej opieki „ dla pielęgniarek  

Po zebraniu grupy

25
9. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Ochrona zdrowia pracujących” dla pielęgniarek 10.09.2021r.

lub po zebraniu grupy

25
10. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część 1  dla pielęgniarek i położnych  

10.04.2021r.

lub po zebraniu grupy

 

25

11. Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych  

04.09.2021r.

lub po zebraniu grupy

 

25

12. Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”  dla pielęgniarek 

 

 

21.05.2021r.

lub po zebraniu grupy

 

25

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach jest zapisanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia .

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń OIPiP: tel.  61 8620 952, 506 562 167

e-mail: szkolenia2@oipip-poznan.pl

 

Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym. Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto OIPiP w Poznaniu: Santander Bank Polska S.A. 4 O/Poznań nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602,  podając w tytule przelewu jakiego kursu dotyczy wpłata.

Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.

1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.

2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.

UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego

Zaświadczenie o opłacaniu składek

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 R.