Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

1. Plan szkoleń na I półrocze 2019r.

 

Lp. Nazwa kursu Planowane terminy rozpoczęcia Liczba uczestników Uwagi / Wymagane dodatkowe kwalifikacje
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  

W trakcie realizacji

25 Finansowane  ze środków   MZ
2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położnicze dla położnych
6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek
 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
8. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
KURSY KWALIFIKACYJNE, SPECJALISTYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE
1. Kurs kwalifikacyjny  dziedzinie  „Środowiska Nauczania i Wychowania” dla pielęgniarek Terminy zajęć teoretycznych

05- 07.04.2019r.

17-19.05.2019r.

14-16.06.2019r.

30.08.-01.09.2019r.

24 Po zebraniu grupy
2. Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych Terminy zajęć teoretycznych kursu:

23- 24.02.2019r.

02-03.03.2019r.

25- 30
3. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych Terminy  pierwszych zajęć teoretycznych kursu:

25- 27.01.2019r.

29.03.2019r.

 

Ćwiczenia z

podziałem na grupy:

I grupa

02.02.2019r.

09.02.2019r.

23.02.2019r.

02.03.2019r.

 

II grupa 

03.02.2019r.

09.02.2019r.

23.02.2019r.

09.03.2019r.

 

III grupa 

09.02.2019r.

10.02.2019r.

24.02.2019r.

23.03.2019r.

 

IV grupa 

09.02.2019r.

16.02.2019r.

24.02.2019r.

24.03.2019r.

24
4. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran ”

dla położnych

Terminy zajęć teoretycznych kursu:

08-10.02.2019r.

23-24.02.2019r.

25 – 30
5. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa ”                                    dla pielęgniarek i  położnych Terminy zajęć teoretycznych kursu:

02-03.02.2019r.

25 – 30
Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa ”

dla pielęgniarek i  położnych

Terminy zajęć teoretycznych kursu:

23-24.02.2019r.

GNIEZNO

25 – 30
6. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo –  krążeniowa noworodka ”

dla pielęgniarek   położnych

Terminy zajęć teoretycznych kursu:

16-17.02.2019r.

 

25 – 30  Po zebraniu grupy
7. Kurs specjalistyczny „podstawy opieki paliatywnej ” dla  pielęgniarek Terminy zajęć teoretycznych kursu:

08-10.03.2019r.

15-16.03.2018r.

25 – 30
8. Kurs dokształcający „Porty donaczyniowe”

dla pielęgniarek i położnych

Terminy zajęć teoretycznych kursu:

17.03.2019r.

25-30

 

W ramach  szkoleń  oprócz zajęć teoretycznych obowiązują  zajęcia stażowe.

  • Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym. Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto OIPiP w Poznaniu: Santander Bank Polska S.A. 3 O/Poznań nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602,  podając w tytule przelewu jakiego kursu dotyczy wpłata.
  • Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.
  • 1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.
  • 2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.
  • UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.