Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

1. Plan szkoleń na 2018 rok – II półrocze

 

Lp. Nazwa kursu Planowane terminy rozpoczęcia Liczba uczestników Uwagi / Wymagane dodatkowe kwalifikacje
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek  

W trakcie realizacji

25 Finansowane  ze środków   MZ
2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położnicze dla położnych
6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek
 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Dofinansowanie ze środków MZ

termin rozpoczęcia specjalizacji:  09.10.2018 

Obowiązuje egzamin wstępny – 9.10.2018 godz. 13.30

Literatura do egzaminu wstępnego:

„Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” – Elżbieta Walewska

„Pielęgniarstwo w chirurgii” – Wojciech Kapała

Uwaga dodatkowy nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 16.11.2018r. o godz. 13.00 w siedzibie OIPiP w Poznaniu. Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się na specjalizację poprzez system SMK.

25 1. Kurs specjalistyczny : Wywiad i badanie fizykalne

zaświadczenie o ukończeniu kursu

lub

a) dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

lub

c) dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2. Kurs specjalistyczny : Resuscytacja krążeniowo-oddechowa , Wykonanie i interpretacja zapisu EKG ukończenie kursu nie dotyczy pielęgniarek systemu   lub pielęgniarek posiadających  dyplom ratownika medycznego lub

zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

UWAGA !

Możliwość ukończenia ww. kursów w trakcie trwania specjalizacji.

8. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Dofinansowanie ze środków MZ

termin rozpoczęcia specjalizacji:  10.10.2018 

Obowiązuje egzamin wstępny – 10.10.2018 godz. 13.30

Literatura do egzaminu wstępnego:

Pielęgniarstwo  pod redakcją Kazimiery Zahradniczek Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004, 2006

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej pod redakcją Krystyny de Walden – Gałuszko i Anny Kaptacz Wydawnictwo Lekarskie PZWL  Warszawa 2005

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej tom I, pod redakcją Doroty Kilańskiej Wydawnictwo MAK MED Lublin 2008 

Choroby wewnętrzne pod redakcją Wojciecha Pędicha, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1994

25 1. Kurs specjalistyczny : Wywiad i badanie fizykalne

zaświadczenie o ukończeniu kursu

lub

a) dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

lub

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

lub

c) dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2. Kurs specjalistyczny : Resuscytacja krążeniowo-oddechowa , Wykonanie i interpretacja zapisu EKG – ukończenie kursu

nie dotyczy pielęgniarek systemu   lub pielęgniarek posiadających  dyplom ratownika medycznego lub

zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

UWAGA !

Możliwość ukończenia ww. kursów w trakcie trwania specjalizacji.

KURSY SPECJALISTYCZNE
1. Kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych Terminy zajęć teoretycznych kursu:

21-23.09.2018r.

28-30.09.2018r.

05-07.10.2018r.

25  
2. Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych Terminy zajęć teoretycznych kursu:

14-16.09.2018r.

28-29.09.2018r.

 

 

25- 30  
3. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych Test wstępny z anatomii i  fizjologii człowieka oraz  patologii:
26.10.2018 godz. 14.00 w siedzibie OIPiP w Poznaniu

Terminy zajęć teoretycznych kursu: 26-28.10.2018r. 16.12.2018r.

Terminy ćwiczeń z podziałem na grupy 8-osobowe:

Grupa I:
10.11.2018
17.11.2018
25.11.2018
02.12.2018

Grupa II:
15.11.2018
17.11.2018
25.11.2018
08.12.2018

Grupa III:
17.11.2018
18.11.2018
01.12.2018
14.12.2018

Grupa IV:
17.11.2018
24.11.2018
01.12.2018
15.12.2018

24  
4. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu: 23.11.2018r. godz. 14.00
w siedzibie OIPiP w Poznaniu

Terminy zajęć teoretycznych kursu :

23-25.11.2018r.

30.11-02.12.2018r.

14-15.12.2018r.

25 – 30  
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
1. Kurs dokształcający „Porty donaczyniowe” dla pielęgniarek i położnych Terminy zajęć teoretycznych kursu :

30.09.2018r.

25-30  

 

W ramach  szkoleń  oprócz zajęć teoretycznych obowiązują  zajęcia stażowe.

  • Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym. Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto OIPiP w Poznaniu: Santander Bank Polska S.A. 3 O/Poznań nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602,  podając w tytule przelewu jakiego kursu dotyczy wpłata.
  • Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.
  • 1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.
  • 2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.
  • UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.