- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

1. Bezpłatny kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych”

2. Informacja o zmianie wykazu bezpłatnych szkoleń realizowanych z Projektu

3. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez OIPiP w Poznaniu bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych finansowanych ze środków UE w ramach Projektu – zaktualizowany plan szkoleń na 2023 r.

4. Serdecznie zapraszamy pielęgniarki / pielęgniarzy / położne do udziału w organizowanym przez OIPiP w Poznaniu bezpłatnym kursie specjalistycznym Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych w terminie od 12.05.2023 r. do 29.06.2023 r. w ramach Projektu

5. Aktualny plan kursów realizowanych przez OIPiP w Poznaniu

6. Przedstawiamy propozycje terminów kursów organizowanych przez OIPiP z Poznaniu i finansowanych ze środków UE

7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu będzie organizatorem dodatkowych edycji szkoleń specjalistycznych finansowanych ze środków UE – bezpłatne tj.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych  termin  kursu 10.03.2023 r. – 28.04.2023 r.  

Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych termin  kursu 24.02.2023 r. – 24.04.2023 r. 

 Osoby, które zapisywały się na ww. kursy telefonicznie prosimy o zalogowanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca – bliższe informacje dział szkoleń tel. 506 562 167

 

8. Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek dofinansowanej przez Ministra Zdrowia. 

Rozpoczęcie specjalizacji  nastąpi 17.02.2023 r. – osoby zainteresowane tą dziedziną pielęgniarstwa  zachęcamy do udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów –  są jeszcze wolne miejsca.

Prosimy o  logowanie się w systemie SMK.

Bliższych  informacji udziela Dział Szkoleń tel. 506 562 167

Informujemy, że nabór na powyższa specjalizację prowadzimy do 13.04.2023 r.

 

9. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza nabór na dodatkowe edycje szkoleń  realizowanych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

–  Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

–  Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

–  Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

–  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych  dla pielęgniarek i położnych

–  Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

– Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

Realizacja ww. kursów została  zaplanowana  w miesiącach luty  –  marzec  2023r. i zależy od liczby osób zainteresowanych udziałem.

Osoby chętne prosimy o zapisywanie się do 30 grudnia 2022r. w Dziale Szkoleń OIPiP  w Poznaniu telefonicznie 506 562 167. Po zebraniu wystarczającej liczby osób, dokładne terminy wybranych kursów zostaną umieszczone w SMK.

Uwaga

Kursy zaplanowane na początek roku 2023 dotyczą tego samego Projektu, stąd można uczestniczyć tylko w jednym kursie.

Oprac. Teresa Wiśniewska, Bernadeta Mądrawska – Dział Szkoleń OIPiP w Poznaniu

 

10. Po ogłoszeniu wyników przetargu przez MZ na wybór Organizatorów specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa informujemy, że OIPiP W POZNANIU BĘDZIE ORGANIZATOREM BEZPŁATNEJ SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO” DLA PIELĘGNIAREK

Planowane rozpoczęcie listopad – grudzień 2022 r.

Osoby zainteresowane mogą zapisywać się w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Bliższych Informacji udziela Dział Szkoleń tel. 506 562 167

 

11. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu będzie organizatorem kursów specjalistycznych finansowanych ze środków UE w zakresie :

 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu :

23.09.2022r. –  16.12.2022r.

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych  dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu:

I edycja  15.10.2022r. – 15.01.2023r.

II edycja 04.11.2022r. – 27.01.2023r.

III edycja 18.11.2022r. – 30.01.2023r.

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie  dla pielęgniarek

Czas trwania kursu :

07.11.2022r. – 26.01.2023r.

 

Resuscytacja oddechowo –  krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

 Czas trwania kursu :

04.11.2022r. – 09.12.2022r.

 

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu :

I edycja 08.10.2022r. – 07.01.2023r.

II edycja 11.11.2022r. – 25.01.2023r.

 

W najbliższych dniach podamy termin rozpoczęcia kursu „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych –  zaplanowane są 2 edycje.

 

Według programów kształcenia po zakończeniu zajęć teoretycznych (odbywających się stacjonarnie w siedzibie OIPIP w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65), odbywają się ćwiczenia / staże w placówkach stażowych.

 

Na powyższe kursy już można logować się w SMK .

 

Uwaga !  Na tym etapie Projekt UE  przewiduje  uczestnictwo pielęgniarki/położnej tylko w  JEDNYM kursie. 

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 506 562 167

Wszystkie informacje dotyczące powyższych szkoleń znajdują się w zakładce PROJEKT 2022

 

12. OIPiP w Poznaniu informuje o planowanym w miesiącu wrześniu i październiku rozpoczęciu szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

 1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  planuje w miesiącu wrześniu i październiku  rozpoczęcie  szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinach pielęgniarstwa :
  • Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
  • Chirurgicznego
  • Pediatrycznego
  • Operacyjnego
  • Internistycznego
  • Opieki długoterminowej

  Na ww. szkolenia specjalizacyjne prawdopodobnie będzie możliwość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia.

  Osoby zainteresowane mogą się logować w Systemie Monitorowania Kształcenia.

  Bliższe informacje – dział szkoleń OIPiP  tel. 506 562 167

 2. UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacjiWniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnegoWniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznegoWniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającegoZaświadczenie o opłacaniu składekNOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHUprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/Komunikat CKPPiP w sprawie w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego:https://ckppip.edu.pl/kom-kurs-spec/?fbclid=IwAR0LCa_UtBshtHCzv8Is55BKJdy9hkd9-SV8O1SWp9jA1j7xFDzDvEsSp5EOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 R.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram