- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

 

1. Po ogłoszeniu wyników przetargu przez MZ na wybór Organizatorów specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa informujemy, że OIPiP W POZNANIU BĘDZIE ORGANIZATOREM BEZPŁATNEJ SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO” DLA PIELĘ

 

Planowane rozpoczęcie listopad – grudzień 2022 r.

 

Osoby zainteresowane mogą zapisywać się w Systemie Monitorowania Kształcenia.

 

Bliższych Informacji udziela Dział Szkoleń tel. 506 562 167

 

2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu będzie organizatorem kursów specjalistycznych finansowanych ze środków UE w zakresie :

 

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu :

23.09.2022r. –  16.12.2022r.

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych  dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu:

I edycja  15.10.2022r. – 15.01.2023r.

II edycja 04.11.2022r. – 27.01.2023r.

III edycja 18.11.2022r. – 30.01.2023r.

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie  dla pielęgniarek

Czas trwania kursu :

07.11.2022r. – 26.01.2023r.

 

Resuscytacja oddechowo –  krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

 Czas trwania kursu :

04.11.2022r. – 09.12.2022r.

 

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Czas trwania kursu :

I edycja 08.10.2022r. – 07.01.2023r.

II edycja 11.11.2022r. – 25.01.2023r.

 

W najbliższych dniach podamy termin rozpoczęcia kursu „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych –  zaplanowane są 2 edycje.

 

Według programów kształcenia po zakończeniu zajęć teoretycznych (odbywających się stacjonarnie w siedzibie OIPIP w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65), odbywają się ćwiczenia / staże w placówkach stażowych.

 

Na powyższe kursy już można logować się w SMK .

 

Uwaga !  Na tym etapie Projekt UE  przewiduje  uczestnictwo pielęgniarki/położnej tylko w  JEDNYM kursie. 

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń: tel. 506 562 167

Wszystkie informacje dotyczące powyższych szkoleń znajdują się w zakładce PROJEKT 2022

 

3. OIPiP w Poznaniu informuje o planowanym w miesiącu wrześniu i październiku rozpoczęciu szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek

 1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  planuje w miesiącu wrześniu i październiku  rozpoczęcie  szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinach pielęgniarstwa :
  • Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
  • Chirurgicznego
  • Pediatrycznego
  • Operacyjnego
  • Internistycznego
  • Opieki długoterminowej

  Na ww. szkolenia specjalizacyjne prawdopodobnie będzie możliwość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia.

  Osoby zainteresowane mogą się logować w Systemie Monitorowania Kształcenia.

  Bliższe informacje – dział szkoleń OIPiP  tel. 506 562 167

 2. UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacjiWniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

  Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

  Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego

  Zaświadczenie o opłacaniu składek

  NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

  https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/

  Komunikat CKPPiP w sprawie w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego:

  https://ckppip.edu.pl/kom-kurs-spec/?fbclid=IwAR0LCa_UtBshtHCzv8Is55BKJdy9hkd9-SV8O1SWp9jA1j7xFDzDvEsSp5E

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.

  KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 R.