- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Wokół zawodu

Projekt bezpłatnego kształcenia podyplomowego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu będzie Realizatorem BEZPŁATNEGO projektu kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w zakresie :

KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

  1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych (część I dla mgr pielęgniarstwa /położnictwa i specjalistów, część II dla licencjatów pielęgniarstwa / położnictwa i specjalistów).
  2. Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
  3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.
  4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych.
  5. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek.

KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

  1. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek .
  2. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek .

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnych zdobycie dodatkowych uprawnień (pielęgniarka , położna może uczestniczyć w dwóch kursach) tj.:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I i II.

Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Zapisy i informacje: dział merytoryczny OIPiP w Poznaniu tel. 506 562 167 lub 61 8 620 952 , 61 8 620 969 e-mail: merytoryczny1@oipip-poznan.pl lub merytoryczny2@oipip-poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych ukażą się wkrótce.

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój prosimy i zapoznanie się z poniższą dokumentacją ofertową, według podziału na:

Firmy zainteresowane obsługą cateringową szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój prosimy i zapoznanie się z dokumentacją ofertową: dokumentacja ofertowa dotycząca obsługi cateringowej

Informacja o wyborze oferty na obsługę cateringową.

Uwaga !!! Ponowne zapytanie ofertowe dla firm zainteresowanych obsługą cateringową szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – DOTYCZY SZKOLEŃ W KOLE, KONINIE, LESZNIE, GNIEŹNIE, KALISZU I ZIELONEJ GÓRZE. Prosimy i zapoznanie się z dokumentacją ofertową: dokumentacja ofertowa dotycząca obsługi cateringowej

Uwaga !!! Zapytanie ofertowe dla firm zainteresowanych obsługą cateringową szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – DOTYCZY SZKOLEŃ W GNIEŹNIE I GORZOWIE WLKP. Prosimy i zapoznanie się z dokumentacją ofertową: dokumentacja ofertowa dotycząca obsługi cateringowej

Uwaga !!! Zapytanie ofertowe dla firm zainteresowanych obsługą cateringową szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – DODATKOWE DWIE EDYCJE W GNIEŹNIE – KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO. Prosimy i zapoznanie się z dokumentacją ofertową: dokumentacja ofertowa dotycząca obsługi cateringowej

Uwaga !!! Zapytanie ofertowe dla firm zainteresowanych obsługą cateringową szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – EDYCJA W SZAMOTUŁACH  – KURS SPECJALISTYCZNY „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” cz.1. Prosimy i zapoznanie się z dokumentacją ofertową: dokumentacja ofertowa dotycząca obsługi cateringowej

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram