Poznań

Konsultanci wojewódzcy

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

Na podstawie wykazu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan na dzień 24.10.2018

1. pielęgniarstwo Dr n.o zdrowiu Beata Skokowska Zakład Praktyki Pielęgniarskiej UM
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. 61 854 68 64
email: bskokowska@wp.pl

2.

pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne

 

   
3. pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
   
4. pielęgniarstwo epidemiologiczne mgr Krystyna Brońska Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-749 Poznań
tel.  61 821 22 10
e-mail: bronska@lutycka.pl
5. pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze dr hab. Beata Pięta, prof. UM Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
Ul. Jackowskiego 41
61-512 Poznań
tel.61  854 72 27
Sekret.61 854 72 25
e-mail: bpieta@gpsk.ump.edu.pl
6. pielęgniarstwo onkologiczne mgr Zofia Cwalina Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel.  61 885 06 29
e-mail: zofia.cwalina@wco.pl 
7. pielęgniarstwo opieki paliatywnej dr Wiesława  Piotrowska Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 25 A
61 – 245 Poznań
tel. 502 953 898
e-mail: w.piotrowska@onet.pl
8. pielęgniarstwo pediatryczne mgr Emilia Kłos-Jasińska  SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem
Oddział Dzieci Starsze II
Ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 85 90 326
e-mail: ejasi@op.pl
9. pielęgniarstwo opieki długoterminowej mgr Alla Rejniak Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań
tel. 61 873 87 23
e-mail: alla.rejniak@mogilenska.pl  
10. pielęgniarstwo psychiatryczne dr hab. n. med. Krystyna Górna, prof. UM Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel.61 86 12 267
fax 61 86 12 266
e-mail: kgorna8@poczta.onet.pl
11. pielęgniarstwo ratunkowe mgr Lucyna Szymankiewicz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 59 51 311 
12. pielęgniarstwo rodzinne mgr Alicja Stanikowska Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej „MELISA” s.c
ul. Głogowska 148
60-205 Poznań Tel. 61 661 53 39 
13. Pielęgniarstwo diabetologiczne Dr n. med. Joanna Stanisławska Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
Coll. Anatomicum UM
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 854 65 83