- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Konsultanci wojewódzcy

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa

Na podstawie wykazu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, stan na dzień 20.01.2021

1. pielęgniarstwo dr n.o zdrowiu Beata Skokowska Uniwersytet medyczny im. K, Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Praktyki Pielęgniarskiej ul. Smoluchowskiego 11,

60-179 Poznań

Tel. 61 861 22 67

 pielegniarstwo@poznan.uw.gov.pl

2. pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne mgr Beata Bożek Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznań

tel. 61 848 10 11 wew. 342

 piel.chirurgiczne@poznan.uw.gov.pl

3. pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

mgr Monika Augustyniak- Chwałkowska Pleszewskie Centrum Medyczne sp.z o.o.

u. Poznańska 125 a 63-300 Pleszew tel. 62 76 42 703

 piel.anestezjolog@poznan.uw.gov.pl

4. pielęgniarstwo epidemiologiczne mgr Krystyna Brońska Adres do korespondencji:

62-095 Murowana Goślina

ul. Żurawinowa 28

tel. 538 453 104

 piel.epidemiolog@poznan.uw.gov.pl

5. pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze dr hab. Beata Pięta, prof. UM Uniwersytet Medyczny im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

Ul. Jackowskiego 41

61-512 Poznań

tel.61 854 72 27

Sekret.61 854 72 25

 piel.ginekolog@poznan.uw.gov.pl

6. pielęgniarstwo onkologiczne mgr Katarzyna Sołtysiak Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

Tel. 61 88 50 825

 piel.onkolg@poznan.uw.gov.pl

7. pielęgniarstwo opieki paliatywnej dr n. o zdr. Alicja Graczyk Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy

ul. Królewska 8

64-920 Piła

tel. 67 35 32 331

 piel.paliatywne@poznan.uw.gov.pl

8. pielęgniarstwo pediatryczne mgr Barbara Wisłocka Szpital Kliniczny im K. Jonschera

ul. Szpitalna 27/33 61-572 Poznań

tel. 61 84 91 274

 piel.pediatryczne@poznan.uw.gov.pl

9. pielęgniarstwo opieki długoterminowej
10. pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. n. med. Krystyna

Górna

Uniwersytet Medyczny

im. K. Marcinkowskiego

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego

ul. Smoluchowskiego 11

60-179 Poznań

tel.61 86 12 267

fax 61 86 12 266

 piel.psychiatryczne@poznan.uw.gov.pl

11. pielęgniarstwo ratunkowe mgr Lucyna Szymankiewicz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 59 51 311

 piel.ratunkowe@poznan.uw.gov.pl

12. pielęgniarstwo rodzinne mgr Alicja Stanikowska Ośrodek Medycyny Środowiskowo

Rodzinnej „MELISA” s.c ul. Głogowska 148

60-205 Poznań

tel. 61 661 53 39

 piel.rodzinne@poznan.uw.gov.pl

13. Pielęgniarstwo diabetologiczne