Poznań

Konsultanci wojewódzcy

Aktualizacja – na podstawie dokumentu ze strony Ministerstwa Zdrowia z dnia 08.06.2017 r.


PIELĘGNIARSTWO

dr n. o zdrowiu Beata SKOKOWSKA

Katedra Pielęgniarstwa
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.  sekretariat  61/861-22-67

email: bskokowska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Jadwiga MALIŃSKA

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel. 61/841 94 83

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

mgr Zofia CWALINA

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie;
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań;
e-mail: zofia.cwalina@wco.pl  tel. 61/885 06 29

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

mgr Alicja STANIKOWSKA

Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Melisa” s.c.
ul. Głogowska 148, 60-205 Poznań
tel. 61/661 53 39

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Alla REJNIAK

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
e-mail: alla.rejniak@mogilenska.pl  tel. 61/873 87 23

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

mgr  Emilia KŁOS-JASIŃSKA

SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem Oddział Dzieci Starsze II
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań
e-mail: ejasi@op.pl  tel. 61/859 03 26

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

mgr Krystyna BROŃSKA

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-749 Poznań
e-mail: bronska@lutycka.pl  tel. 61/821 22 10

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

dr hab. n. med. Krystyna GÓRNA

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
e-mail: kgorna8@poczta.onet.pl  tel. 61/861 22 57; fax 61/861 22 66

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

mgr Lucyna SZYMANKIEWICZ

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/595 13 11

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

mgr Janusz WOŹNIAK

Klinika Neurochirurgii Szpital Kliniczny nr 2
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61/869 14 26

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

dr Wiesława PIOTROWSKA

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55, 61-245 Poznań
e-mail: w.piotrowska@onet.pl kom. 502 953 898

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

dr n. med. Joanna STANISŁAWSKA

Collegium Anatomicum UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel. 61/854 65 83

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

dr hab. n. o zdrowiu Beata PIĘTA Prof. UM

Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 41, 61-512 Poznań
e-mail: bpieta@gpsk.ump.edu.pl  tel. 61/854 72 27; sekr. 61/854 72 25