- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Refundacje i pomoc materialna

Wnioski o refundację składa się najpóźniej do 60 dnia od ukończenia kursu, specjalizacji, konferencji, studiów (60 dni liczymy od dnia egzaminu).

Kopie dyplomów i zaświadczeń  o ukończonym rodzaju kształcenia stanowiące załącznik do wniosku o refundację muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dział kadr w zakładzie pracy lub przedłożone w siedzibie OIPiP wraz z oryginałem do wglądu.

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
 

WNIOSEK
o przyznanie refundacji

 

ZAŚWIADCZENIE
dotyczące kursu kwalifikacyjnego / specjalizacji

Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., czw., pt. 800-1600
wt., śr. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl


Pomoc materialna – zapomoga bezzwrotna
WNIOSEK
o przyznanie zapomogi

(ARKUSZ AKTUALIZACYJNY)
Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., czw., pt. 800-1600
wt, śr. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Wniosek po wypełnieniu można przesłać:

  1. drogą pocztową
  2. mailem (w postaci czytelnego zdjęcia lub skanu): sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. lub dostarczyć osobiście.

Prosimy pamiętać, aby do wniosków dołączyć również arkusz aktualizacyjny.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram