- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Refundacje i pomoc materialna

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
WNIOSEK
o przyznanie refundacji

 

ZAŚWIADCZENIE
dotyczące kursu kwalifikacyjnego / specjalizacji

Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., wt., pt. 800-1600
środa, czw. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl
Pomoc materialna – zapomoga bezzwrotna
WNIOSEK
o przyznanie zapomogi(obowiązuje od 01.12.2020r.)
ARKUSZ AKTUALIZACYJNY 
Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., wt., pt. 800-1600
środa, czw. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Wniosek po wypełnieniu można przesłać:

  1. drogą pocztową
  2. mailem (w postaci czytelnego zdjęcia lub skanu): sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. lub dostarczyć osobiście.

Prosimy pamiętać, aby do wniosków dołączyć również arkusz aktualizacyjny.