- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Refundacje i pomoc materialna

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
WNIOSEK
o przyznanie refundacji

 

ZAŚWIADCZENIE
dotyczące kursu kwalifikacyjnego / specjalizacji

Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., wt., pt. 800-1600
środa, czw. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Informujemy, że w porozumieniu z Komisją ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wydłużony został termin składania  wniosków o refundację szkoleń specjalizacyjnych – do 90 dni od daty zakończenia specjalizacji (egzaminu).  Termin  został zmieniony ze względu na wydłużony czas wydawania przez CKPPiP dyplomów, których okazanie jest niezbędne w przypadku starania się o refundację. Zaświadczenie wydrukowane z systemu SMK jest niewystarczające. Wydłużenie czasu składania wniosków o refundację do 90 dni dotyczy tylko szkoleń specjalizacyjnych i obowiązuje na czas trwania pandemii.

Pomoc materialna – zapomoga bezzwrotna
WNIOSEK
o przyznanie zapomogi

(obowiązuje od 01.04.2022r.)

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY 

Sekretariat

Katarzyna Walas-Grossmann

pon., wt., pt. 800-1600
środa, czw. 800-1800
tel. 8620-950
sekretariat@oipip-poznan.pl

Wniosek po wypełnieniu można przesłać:

  1. drogą pocztową
  2. mailem (w postaci czytelnego zdjęcia lub skanu): sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. lub dostarczyć osobiście.

Prosimy pamiętać, aby do wniosków dołączyć również arkusz aktualizacyjny.