- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej