- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zarządzenie Przewodniczącej ORPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Poznaniu