Poznań

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępowanie z raną przewlekłą”