- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Webinarium pt. Wzrost nakładów na opiekę nad noworodkiem. Nowe taryfy i warunki rozliczania, 19.07.2022 godz. 11.00-12.20

Webinarium pt. Wzrost nakładów na opiekę nad noworodkiem. Nowe taryfy i warunki rozliczania, 19.07.2022 godz. 11.00-12.20

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza na webinarium pt.

Wzrost nakładów na opiekę nad noworodkiem

Nowe taryfy i warunki rozliczania

Podczas webinaru prezentowane będą efekty prac Agencji w zakresie taryf świadczeń obejmujących opiekę nad noworodkiem. Przedstawione zostaną założenia i cele zmian w JGP obejmujących opiekę nad noworodkiem oraz nowe zasady rozliczania świadczeń. Nastąpi również omówienie uwag zgłoszonych przez świadczeniodawców podczas konsultacji społecznych. Poznamy także opinie środowiska eksperckiego związane z przedmiotowym tematem oraz wnioski płynące z wprowadzonych zmian w opiece nad noworodkiem.

Termin webinaru

19 lipca 2022 r./ wtorek/ Godz. 11:00 – 12:20

Link do spotkania: https://zoom.us/j/99891631714