- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

UWAGA ! Nowe druki prawa wykonywania zawodu

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające nowy wzór dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu pielęgniarek i  położnych. Nośnikiem nowego prawa wykonywania zawodu ma być karta poliwęglanowa, która wymiarami zbliżona jest do dowodu osobistego.

 

Dokumenty prawa wykonywania zawodu wydane przed 12 lipca 2022 r. zachowują ważność i nie wymagają wymiany.

 

Mimo obowiązujących przepisów, z przyczyn od nas niezależnych, okręgowe izby nie dysponują nowymi dokumentami prawa wykonywania zawodu (prawdopodobnie ze względu na trudności z materiałem poliwęglanowym). Kiedy będą dostarczone do OIPiP – nie wiemy.

 

Na ten moment pielęgniarki i położne występujące z wnioskiem o stwierdzenie / przyznanie prawa wykonywania zawodu będą otrzymywać uchwałę  podjętą przez Okręgową Radę lub Prezydium ORPiP. Na podstawie tej uchwały pracodawca będzie mógł zatrudnić taką osobę, ponieważ będzie ona figurowała w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Weryfikacji można dokonać poprzez stronę internetową: https://nipip.pl/weryfikacja-pwz/

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt z Okręgową Izbą.

 

 

Teresa Kruczkowska

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram