- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Uwaga

W dniu 11.08 w godz. 8.00-16.00 w Siedzibie OIPIP w Poznaniu nastąpiło planowe wyłączenie prądu przez operatora Enea.  W związku z tym nie działają telefony stacjonarne. Prosimy o kontakt pod nr telefonu kom. 506-562-149.