Poznań

Stanowisko nr 28 Prezydium NRPiP z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia