Poznań

Spotkanie dotyczące funkcjonowania Sytemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Spotkanie dotyczące funkcjonowania Sytemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 17.04.2019r. w Warszawie odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie funkcjonowanie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w zakresie zamykania EKK, przesyłania wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu oraz kontynuowania kształcenia po przerwaniu specjalizacji.

(…więcej)