- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek dofinansowanej przez Ministra Zdrowia

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek dofinansowanej przez Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek dofinansowanej przez Ministra Zdrowia .

Rozpoczęcie specjalizacji  nastąpi 17.02.2023 r. – osoby zainteresowane tą dziedziną pielęgniarstwa  zachęcamy do udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów –  są jeszcze wolne miejsca.

Prosimy o  logowanie się w systemie SMK . Bliższych  informacji udziela Dział Szkoleń tel. 506 562 167