Poznań

Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestującym Ratowników Medycznych