- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Pismo z dnia 13.10.2021r. Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia skierowane do Premiera RP.