- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Pismo Pana Piotra Brombera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – informacja o podejmowanych przez MZ działaniach ukierunkowanych na poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych