- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza nabór na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza nabór na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza nabór na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w zakresie :

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zajęcia teoretyczne :

04-05.06.2022r. – I zjazd

18-19.06.2022r. – II zjazd

Po zakończeniu zajęć teoretycznych 6 dni zajęć stażowych z podziałem na grupy.

– Wywiad i badanie fizykalne

11- 13.06.2022r. zajęcia teoretyczne

Po zakończeniu zajęć teoretycznych ćwiczenia w warunkach symulowanych  , następnie 3 dni zajęć  stażowych.

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 

02-03.07.2022r. zajęcia teoretyczne , następnie ćwiczenia w warunkach symulowanych z podziałem na grupy i 3 dni zajęć stażowych.

– Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

27.05.-29.05.2022r. zajęcia teoretyczne . Następnie ćwiczenia w warunkach symulowanych.

 

Zajęcia teoretyczne kursów specjalistycznych  będą odbywały się w systemie stacjonarnym w siedzibie OIPiP .

 

Osoby zainteresowane proszę o zapisywanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

Wskazane terminy w SMK dotyczą 1 dnia zajęć teoretycznych.

 

Ww. kursy prawdopodobnie będą mogły być  dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.