- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu