Poznań

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.10.2018r. z Panią Wiceminister Zdrowia J. Szczurek-Żelazko

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24.10.2018r. z Panią Wiceminister Zdrowia J. Szczurek-Żelazko

w sprawie norm zatrudnienia w Psychiatrii oraz realizacji strategii i warunków Porozumienia.

 

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia
w dniu 24.10.2018 r.

Osoby uczestniczące w spotkaniu:

 1. Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia
 2. Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
 3. Witkowska – Departament Pielęgniarek i Położnych
 4. Malinowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
 5. Małas – Prezes NRPiP
 6. Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
 7. Ptok – Przewodnicząca OZZPiP

Spotkanie odbyło się na wniosek Ministra Zdrowia (po spotkaniu w dniu 22.10.2018 r.), którego celem było omówienie  wątpliwości związanych z pracami nad wprowadzeniem rozporządzeń koszykowych w psychiatrii oraz analiza realizacji postanowień strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

 1. Ustalono, że termin (uzgodniony ze stroną społeczną na spotkaniu w dniu 20.09.2018r. ) wprowadzenia vacatio legis w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w psychiatrii w rozporządzeniach koszykowych został określony na dzień 12.2021 roku. (z uwagi na duże braki pielęgniarek zatrudnionych na psychiatrii)
 1. a) Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania zatrudnienia pielęgniarek w psychiatrii do momentu wejścia w życie rozporządzeń.
 2. b) Wprowadzenie możliwości zwiększenia środków finansowych dla tych podmiotów, które spełniają normy zatrudnienia przed dniem wejścia w życie rozporządzeń koszykowych jako motywatorów
 1. Urlop szkoleniowy wynikający z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. oczekuje na proces legislacyjny i w kolejnym etapie zostanie przekazany do konsultacji społecznych.
 2. Porada pielęgniarska jako świadczenie odrębnie kontraktowane dla pielęgniarek i położnych w połowie listopada ma zostać przekazane do konsultacji zewnętrznych.
 3. Porada diabetologiczna jako świadczenie dla pielęgniarek i położnych jest w trakcie opracowywania przez Ministerstwo Zdrowia i pilotażowo zostanie wprowadzona w przyszłym roku.
 4. Pilotaż KONS ( kompleksowa opieka nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca) projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji społecznych – zwrócono uwagę na nieuwzględnienie pielęgniarek w projekcie KONS i na wniosek Wiceminister Zdrowia Szczurek – Żelazko wprowadzenie zasadnej uwagi.
 5. Wprowadzenie nowego projektu DDOM dla pielęgniarek finansowanego ze środków UE w zakresie opieki dziennej nad pacjentami, będzie przekazany do konsultacji społecznych.
 6. Przygotowanie Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce do wdrożenia jej jako element dokumentu do realizacji przez Rząd RP.
 7. Ustalenie terminu realizacji promowania zawodów pielęgniarki i położnej jako jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

 

Notatkę sporządziła
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP