- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Korespondencja NRPiP z Głównym Inspektorem Sanitarnym ws. transportu odpadów medycznych