Poznań

Komunikat w sprawie czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)