- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Informujemy, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19, od dnia 01.10.2020r. w siedzibie OIPiP w Poznaniu może przebywać jednoczasowo 2 interesantów na każdym piętrze (sekretariat, szkolenia, rejestr, sąd, rzecznik). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub listownie.

Informujemy, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19, od dnia 01.10.2020r. w siedzibie OIPiP w Poznaniu może przebywać jednoczasowo 2 interesantów na każdym piętrze (sekretariat, szkolenia, rejestr, sąd, rzecznik). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub listownie.

Informujemy, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19, od dnia 01.10.2020r. w siedzibie OIPiP w Poznaniu może przebywać jednoczasowo 2 interesantów na każdym piętrze (sekretariat, szkolenia, rejestr, sąd, rzecznik). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub listownie.