- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Informator dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych przygotowany przez Wydział Gospodarki Lekami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia