Poznań

Informacja CKPPiP w sprawie aktualizacji części 3 w module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Informacja CKPPiP w sprawie aktualizacji części 3 w module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła dokument: AKTUALIZACJA CZĘŚCI 3 W MODULE I HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI WE WSZYSTKICH PROGRAMACH SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH opracowany na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r., poz. 576 z późn. zm.).

Zmiana Części 3 modułu I  we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Poniżej link do komunikatu na stronie, gdzie znajduje się dokument z aktualizacją części 3 modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

http://ckppip.edu.pl/news/337/121/komunikat/d,zam_pub_all.html