- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Bezpłatny kurs dla pielęgniarek i położnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających

Bezpłatny kurs dla pielęgniarek i położnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających

„Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”, realizowany w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22, Poznań, 27-28.11.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie dla pielęgniarek i położnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających: „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”, realizowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22

 

Miejsce: Hotel Mercure Poznań Centrum ul. Roosevelta 20

 

Termin: 27-28 listopada 2023 r. (rozpoczęcie kursu: 27.11.2023 godz. 9.00, zakończenie kursu 28.11.2023 godz. 13.00)

 

Ważne: w tym kursie możliwy jest ponowny udział pielęgniarek/położnych w ramach projektu (dotyczy uczestników INNYCH kursów w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanych w tym i poprzednim roku).

 

Kryteria rekrutacji:

–   posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,

– zatrudnienie na samodzielnym stanowisku kierowniczym w podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej, samorządzie zawodowym i innych podmiotach zatrudniających pielęgniarki/położne, w szczególności:

 • dyrektor/zastępca ds. pielęgniarstwa/położnictwa,
 • pielęgniarka/położna naczelna,
 • pielęgniarka/położna przełożona, zastępca pielęgniarki/położnej przełożonej;
 • pielęgniarka/położna oddziałowa, zastępca pielęgniarki/położnej oddziałowej;
 • pielęgniarka/położna epidemiologiczna,
 • kierownik/zastępca podmiotu zatrudniającego pielęgniarki/położne,
 • organy oipip (osoby funkcyjne, członkowie Prezydium OIPIP, okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, przewodniczący okręgowych sądów pielęgniarek i położnych, przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych),
 • inne.

 

O kursie:

 •  bezpłatne zajęcia (14 godzin dydaktycznych – w tym wykłady 9 godzin oraz zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń – 3 godziny) z wysoko wykwalifikowaną kadrą (w tym konsultanci wojewódzcy ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego)
 •  17 podręczników w wersji elektronicznej oraz TABLET (na własność!) dla każdego/każdej  uczestnika/uczestniczki;
 •  bezpłatny nocleg/noclegi (26-28.11.2023 – zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem – Grupa Montownia – w celu podania potrzebnej liczby noclegów),
 •  pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe);
 •  zwrot kosztów dojazdu, parking na miejscu.

 

Cel kształcenia:

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do podejmowania działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego do realizacji świadczeń zdrowotnych u pacjentów z COVID-19 oraz po jej przebyciu.

 

Efekty kształcenia:

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu dokształcającego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”:

 1. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2.
 2. Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
 3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 4. Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz zespołem interdyscyplinarnym.
 5. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie.

Rekrutacja: przez System Monitorowania Kształcenia (SMK), organizator: Grupa Montownia

 

Kontakt do organizatora:

Grupa Montownia: Tomasz Wójtowicz

tel. 501 480 083, e-mail: tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl

 

Serdecznie zapraszamy !

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram