- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Bezpłatna Konferencja „Zaburzenia otępienne – nowa perspektywa”, 24-25.05.2023, Śrem

Bezpłatna Konferencja „Zaburzenia otępienne – nowa perspektywa”, 24-25.05.2023, Śrem

Szanowni Państwo,

jako organizatorzy konferencji pod hasłem: „ Zaburzenia otępienne- nowa perspektywa” zwracamy się do Państwa z serdecznym zaproszeniem do udziału w konferencji, która odbędzie się 24-25 maja 2023 r. w Śremie. Organizatorem wydarzenia jest zespół terapeutyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie.

Konferencja dotyczy praktycznych rozwiązań najważniejszych problemów i wyzwań związanych z tematyką zaburzeń otępiennych w Polsce. Jest skierowana
do pielęgniarek, psychologów, opiekunów medycznych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, asystentów rodzin, terapeutów zajęciowych, członków rodzin, opiekunów formalnych i nieformalnych.

Spotkanie składać się będzie z części wykładowej oraz warsztatowej. Jest bezpłatna
dla uczestników, gdyż pragniemy przyczyniać się do rozwoju zawodowego
i naukowego personelu medycznego oraz socjalnego.

Głos zabiorą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie. Poruszymy tematy kluczowe z wielu dziedzin: psychiatrii, pielęgniarstwa, psychologii klinicznej, terapii zajęciowej.
W załączeniu przesyłamy program merytoryczny wydarzenia.

Wierzymy, że konferencja będzie dla uczestników ważnym wydarzeniem merytorycznym.

 

Zapraszamy

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Sadowska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie

Promenada 7, 63-100 Śrem

tel. 61 22 47 320 kom. 504158008 e-mail: zpo@post.pl, agaandrzejewska@vp.pl