Poznań

Komunikat w sprawie przedwyborczej aktualizacji danych przez pielęgniarki i położne

Komunikat w sprawie przedwyborczej aktualizacji danych przez pielęgniarki i położne

 

Komunikat

W związku ze zbliżającymi się wyborami na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych, pielęgniarki i położne po dniu 16.09.2019r. powinny zaktualizować swoje dane w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu. Informacje te pozwolą prawidłowo przydzielić daną osobę do odpowiednego rejonu wyborczego. Aktualizacją rejestru pielęgniarek i położnych na dzień 01.09.2019r. zajmuje się Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Jeżeli pielęgniarka / położna nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu czy jej obecne miejsce zatrudnienia jest prawidłowo wskazane, system przydzieli ją do poprzedniego miejsca pracy lub zamieszkania.

Pielęgniarka / położna chcąca uczestniczyć w zebraniu wyborczym w danym zakładzie pracy musi znajdować się na liście tego rejonu wyborczego. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej podmiotu osoba traci prawo do uczestnictwa w zebraniu,  a tym samym prawo wyborcze. Zmiany w zakresie rejonu wyborczego (miejsce pracy lub zamieszkania) można zgłaszać w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu najpóźniej 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym.

 

Sekretarz ORPiP w Poznaniu

Jolanta Plens-Gałąska

Zmiany dotyczące zatrudnienia prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@oipip-poznan.pl na arkuszu aktualizacyjnym – do pobrania: arkusz aktualizacyjny