- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Komunikat w sprawie przedwyborczej aktualizacji danych przez pielęgniarki i położne

Komunikat w sprawie przedwyborczej aktualizacji danych przez pielęgniarki i położne

 

 

Komunikat

W związku ze zbliżającymi się wyborami na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych, pielęgniarki i położne po dniu 16.09.2019r. powinny zaktualizować swoje dane w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu. Informacje te pozwolą prawidłowo przydzielić daną osobę do odpowiednego rejonu wyborczego. Aktualizacją rejestru pielęgniarek i położnych na dzień 01.09.2019r. zajmuje się Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Jeżeli pielęgniarka / położna nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu czy jej obecne miejsce zatrudnienia jest prawidłowo wskazane, system przydzieli ją do poprzedniego miejsca pracy lub zamieszkania.

Pielęgniarka / położna chcąca uczestniczyć w zebraniu wyborczym w danym zakładzie pracy musi znajdować się na liście tego rejonu wyborczego. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej podmiotu osoba traci prawo do uczestnictwa w zebraniu,  a tym samym prawo wyborcze. Zmiany w zakresie rejonu wyborczego (miejsce pracy lub zamieszkania) można zgłaszać w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu najpóźniej 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym.

W związku ze zbliżającymi się wyborami na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych, członkowie samorządu, a więc wszystkie zarejestrowane w OIPiP w Poznaniu pielęgniarki/pielęgniarze, położne/położni  powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w rejestrze OIPiP w Poznaniu  i w razie jakichkolwiek zmian zaktualizować  je składając w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu „arkusz aktualizacyjny”. Na podstawie tych danych będą tworzone listy wyborcze.

Sprawdzenie list wyborczych – kontakt z Działem Rejestru OIPiP w Poznaniu – telefonicznie, mailowo lub osobiście – podając numer prawa wykonywania zawodu. Dział Rejestru czynny jest codziennie w godz. 7.30-16.00 tel. 61 8620 954, 8620 955

Właściwe informacje pozwolą prawidłowo przydzielić daną osobę do odpowiedniego rejonu wyborczego.

Jeżeli pielęgniarka/położna nie sprawdzi w Dziale Rejestru OIPiP w Poznaniu, czy jej obecne miejsce zatrudnienia jest prawidłowo wskazane, system przydzieli ją do miejsca pracy lub zamieszkania, które znajdują się w rejestrze.

Pielęgniarki/położne, które w momencie zarejestrowania nie posiadały miejsca zamieszkania na terenie działania OIPiP w Poznaniu i nie wskażą miejsca zatrudnienia nie będą przypisane do żadnej z list wyborczych. Pielęgniarki i położne bez zatrudnienia znajdują się na listach wyborczych zgodnie z miejscem zamieszkania.

Pielęgniarki/położne chcące uczestniczyć w zebraniu wyborczym muszą znajdować się na liście danego rejonu wyborczego.

 

Aktualne rejony wyborcze z terenu OIPiP w Poznaniu:

 

Nr Rejonu Nazwa rejonu wyborczego
1. Poznań – Grunwald
2. Poznań – Jeżyce
3. Szpital Miejski im. F. Raszei
4. Poznań – Nowe Miasto
5. Poznań – Stare Miasto
6. Poznań – Wilda
7. Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.
8. Szpital Wojewódzki w Poznaniu
9. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. J. Strusia z ZOL w Poznaniu
10. Wielkopolskie Centrum Onkologii
11. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
12. Szpital Św. Rodziny
13. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
14. Szpital Kliniczny  Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
15. Szpital Kliniczny  im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
16. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
17. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  im. W. Degi UM w Poznaniu
18. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu
19. SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
20. Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego
21. Powiat poznański
22. Powiat grodziski
23. Powiat gnieźnieński
24. Szpital Pomnik Chrztu Polski
25. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego
26. Powiat obornicki
27. Powiat nowotomyski
28. Powiat szamotulski
29. Powiat śremski
30. Powiat średzki
31. Powiat wrzesiński
32. Powiat międzychodzki

 

Rejony 1,2,4,5,6:  znajdują się na terenie miasta Poznania  i należą do nich  między innymi:

-indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek/położnych,

-niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej pielęgniarek/położnych,

-niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lekarzy zatrudniających pielęgniarki/położne,

-zakłady pracy chronionej,

-prywatne przychodnie  lekarskie zatrudniające pielęgniarki/położne,

-domy pomocy społecznej,

-zakłady opiekuńczo-lecznicze,

-żłobki

-przedszkola

-prywatne szpitale

i inne placówki, w których zatrudnione są pielęgniarki i położne, a których adresy siedzib znajdują się w danej dzielnicy miasta Poznania (zgodnie z nazwą rejonów).

 

Rejony: 3, 7-20 i 24, 25 – Szpitale: kliniczne, miejskie, specjalistyczne i inne

Rejony: 21,22,23,26,27,28,29,30,31,32 to  rejony w poszczególnych powiatach, do których należą placówki wymienione powyżej  oraz wszystkie publiczne szpitale na terenie danych powiatów.

 

Sekretarz ORPiP w Poznaniu

Jolanta Plens-Gałąska

Zmiany dotyczące zatrudnienia prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@oipip-poznan.pl na arkuszu aktualizacyjnym – do pobrania: arkusz aktualizacyjny