- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Ukraina

KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie informacji uzyskanej w dniu 3 marca 2022r. od Pani Liwii Polcyn-Nowak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, w związku z migracją dużej liczby osób z Ukrainy zaistniała konieczność podjęcia skoordynowanych działań w obszarze administracyjnym, socjalno-bytowym i zdrowotnym.

  • Uchodźcy przybywający do Polski po 24 lutego 2022r. mają prawo do darmowych świadczeń zdrowotnych, odpłatność ponoszą za realizację recept.
  • W celu ułatwienia cudzoziemcom procesu adaptacji po przybyciu do Poznania, utworzono:

– PUNKT INFORMACYJNY – na terenie dworca PKP

– PUNKT RECEPCYJNY- na terenie MTP (wejście od strony dworca zachodniego PKP)

– PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ – w Hotelu Ikar

(mogą także korzystać z pomocy lekarzy i pielęgniarek POZ).

W związku z powyższym zaistniała potrzeba włączenia się do pracy w punkcie recepcyjnym pielęgniarek, pielęgniarzy posiadających uprawnienia do wystawiania recept, na zasadzie dobrowolności w wolnym czasie.

Osoby chętne do udzielenia wsparcia mogą zgłaszać się drogą mailową:

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram