Poznań

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci mgr Wiesławy Szczegóły-Szury