- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Prezydium Okręgowej Rady – 06 czerwca godz. 15.00
 • Okręgowej Rady – 27 czerwca godz. 15.00
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 26 czerwca godz. 15.00
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej i Mediacji – termin w uzgodnieniu
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Socjalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Kultury i Rekreacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Położnych – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej – termin w uzgodnieniu

Dyżury:

 • Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – III czwartek miesiąca godz. 1600-1700