- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Zebrania

Kalendarium posiedzeń:

 • Prezydium Okręgowej Rady – 20 marca godz. 15.00
 • Okręgowej Rady – 23 kwietnia godz. 15.00
 • Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 18 marca godz. 15.00
 • Komisji ds. Polityki Szpitalnej – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 5 lat – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Informacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Etyki Zawodowej i Mediacji – termin w uzgodnieniu
 • Pełnomocnych Przedstawicieli – termin w uzgodnieniu
 • Komisji Socjalnej – 04 marca godz. 15.00
 • Komisji ds. Kultury i Rekreacji – termin w uzgodnieniu
 • Komisji ds. Położnych – 05 marca godz. 15.00 – na spotkanie zapraszamy położne ze szpitali oraz położne środowiskowo-rodzinne z terenu działania OIPiP w Poznaniu
 • Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej – spotkanie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania – 26 marca godz. 13.00
 • XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu – 22 marca 2024

Dyżury:

 • Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – II i IV środa miesiąca – godz. 1600-1700
 • Dyżury członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – ostatni czwartek miesiąca – godz. 16.00-17.00
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram