- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Strona główna BIP

Strona główna BIP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 65
tel. 61/ 862 09 50,
fax. 61/ 862 09 51

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl
strona internetowa: http://oipip-poznan.pl/

Konto OIPiP w Poznaniu:
Santander Bank Polska S.A. 31 O/Poznań
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położych
Przewodnicząca: mgr Teresa Kruczkowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Stefaniak Barbara
e-mail: rzecznik@oipip-poznan.pl

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Przewodnicząca: Pięt Małgorzata

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Szafranek Renata

Redakcja BIP:
Marcin Dziatkowiak
e-mail: m.dziatkowiak@atcomp.pl

 

Udostępniony i wytworzony przez: Michał Jachimowicz