- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

UWAGA !!! Komunikat w sprawie wznowienia wydawania opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń

UWAGA !!! Komunikat w sprawie wznowienia wydawania opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń

Po telefonicznym uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych WOW NFZ Panią Hanną Philips w dniu 29.08.2018r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wznawia od tego dnia wydawanie opinii dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących umowy z NFZ.

W formularzu wniosku proszę przywoływać aktualne i obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1628) w sprawie OWU.

Wnioski złożone w sierpniu 2018r. zachowują ważność  i OIPiP w Poznaniu odeśle na wskazany adres: pocztowy lub elektroniczny przedmiotową opinię.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram