- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu dodaliśmy dwie nowe zakładki: „Kondolencje” oraz „Gratulacje”.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu dodaliśmy dwie nowe zakładki: „Kondolencje” oraz „Gratulacje”.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej OIPiP w Poznaniu dodaliśmy dwie nowe zakładki: „Kondolencje” oraz „Gratulacje”.

W zakładce „Kondolencje” będziemy dodawali informacje / nekrologi dotyczące zmarłych pielęgniarek / położnych z terenu naszej Izby, natomiast w „Gratulacje” będziemy informować o osobach, które w drodze konkursu zostały wybrane na kierownicze stanowiska pielęgniarskie, przeszły na emeryturę, bądź mają inne osiągnięcia, które podlegają gratulacjom.

Takie informacje na Państwa prośbę publikowane są w Biuletynie Informacyjnym, zachęcamy jednak do  przesyłania informacji również do zamieszczenia na stronie lub na profilu OIPiP na FB.

Treść ogłoszenia można przesyłać na adres mailowy: sekretariat@oipip-poznan.pl wraz  z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby zgłaszającej.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram