- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Trwa Program Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Trwa Program Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Trwa Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych.

 

Dla Użytkowników zapewniamy:

 • dostęp do ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów w celu świadczenia bezpośredniej interwencji kryzysowej w postaci konsultacji i sesji psychoterapeutycznych
 • materiały dydaktyczne w formie cyfrowej
 • dostęp do platformy online, która będzie narzędziem realizacji powyższych elementów programu.

 

W ramach programu powstały poradniki oraz materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych, które dostępne są na Platformie w module edukacyjnym.

Tematyka materiałów dydaktycznych porusza istotne dla kadry medycznej z punktu widzenia zdrowia psychicznego tematy takie jak:

 • sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne Jacobsona czy praktyka mindfulness,
 • najczęstsze problemy psychiczne w zawodach kadry medycznej takie jak: depresja, wypalenie zawodowe, fobie i lęki,
 • problemy nerwic, somatyzacji i psychosomatyzacji,
 • uzależnienia,
 • kiedy potrzebuję fachowej pomocy
 • asertywnosc

 

Materiały edukacyjne mają formę cyfrową i dopasowane zostały do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne są na platformie online w module edukacyjnym.

 

Do kogo skierowany jest Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej?

Do każdego pracownika medycznego, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także do studentów kierunków medycznych, m.in.

 • lekarzy i lekarzy dentystów
 • pielęgniarek
 • położnych
 • ratowników medycznych
 • fizjoterapeutów
 • diagnostów laboratoryjnych
 • farmaceutów

 

Spotkania online są:

 • darmowe,
 • poufne,
 • w pełni dopasowane to potrzeb czasowych kadry medycznej.

 

By skorzystać w możliwości udziału w programie konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie https://psychologdlamedyka.pl/.

 

Ministerstwo Zdrowia realizuje „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram