- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

 

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza nabór na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w zakresie :

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zajęcia teoretyczne :

04-05.06.2022r. – I zjazd

18-19.06.2022r. – II zjazd

Po zakończeniu zajęć teoretycznych 6 dni zajęć stażowych z podziałem na grupy.

– Wywiad i badanie fizykalne

11- 13.06.2022r. zajęcia teoretyczne

Po zakończeniu zajęć teoretycznych ćwiczenia w warunkach symulowanych  , następnie 3 dni zajęć  stażowych.

– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa 

02-03.07.2022r. zajęcia teoretyczne , następnie ćwiczenia w warunkach symulowanych z podziałem na grupy i 3 dni zajęć stażowych.

– Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

27.05.-29.05.2022r. zajęcia teoretyczne . Następnie ćwiczenia w warunkach symulowanych.

 

Zajęcia teoretyczne kursów specjalistycznych  będą odbywały się w systemie stacjonarnym w siedzibie OIPiP .

Osoby zainteresowane proszę o zapisywanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Wskazane terminy w SMK dotyczą 1 dnia zajęć teoretycznych.

Ww. kursy prawdopodobnie będą mogły być  dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń OIPiP: tel.  61 8620 952506 562 167

e-mail: szkolenia2@oipip-poznan.pl

 

UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego

Zaświadczenie o opłacaniu składek

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/

Komunikat CKPPiP w sprawie w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego:

https://ckppip.edu.pl/kom-kurs-spec/?fbclid=IwAR0LCa_UtBshtHCzv8Is55BKJdy9hkd9-SV8O1SWp9jA1j7xFDzDvEsSp5E

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 R.