- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 909)

(..więcej)

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę, o którą jakiś czas temu wnioskowała NRPiP, do wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę i położną (załącznik nr 3).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram