- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – wejście w życie od 5 września 2023 r.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram