- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Przedstawiamy pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Przedstawiamy pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych

w Ministerstwie Zdrowia oraz odpowiedź otrzymaną z MZ. Z odpowiedzi MZ wynika, iż po ukończeniu przez cudzoziemca (z Ukrainy) studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo w Polsce i uzyskaniu przez niego nostryfikacji jego dyplomu ukończenia studiów I stopnia (bakalawra) nie musi już on odbywać stażu adaptacyjnego w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Pismo NRPiP

Odpowiedź MZ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram