- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Przedstawiamy materiał roboczy przygotowany do pracy w Zespole ds. strategii

Przedstawiamy materiał roboczy przygotowany do pracy w Zespole ds. strategii

na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, otrzymany z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ oraz aktualną podstawę programową kształcenia w zawodzie opiekun medyczny i roboczy materiał wypracowany przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji dot. rekomendacji do zmiany aktualnej podstawy programowej w tym zakresie, z uprzejmą prośbą o analizę i przedstawienie ewentualnych uwag/propozycji do dnia 24.09.2017r. na adres: sekretariat@oipip-poznan.pl

Opiekun medyczny (materiał roboczy)
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny (projekt)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram